Kontaktfamilj

Att vara kontaktfamilj innebär att man är en extrafamilj till ett barn under en period. Kontaktfamiljen tar emot barnet eller syskonparet en eller två helger per månad. Barnet bor i de flesta fall övrig tid hemma hos sina föräldrar. Kontaktfamilj är en mycket efterfrågad och uppskattad insats till barnfamiljer. Vi vet också hur viktig och betydelsefull den är för de barn som får möjlighet att vara i en kontaktfamilj. Att vara kontaktfamilj upplevs som mycket positivt och våra kontaktfamiljer beskriver ofta glädjen i att vara kontaktfamilj. Vill ni vara med och göra skillnad för ett barn? Kan er familj vara den kontaktfamilj vi söker? Kontakta oss så fortsätter vi samtalet.

Vad är en kontaktfamilj?

En kontaktfamilj fungerar som en extrafamilj för barnet och som en avlastning för barnets föräldrar. Barnet åker till sin kontaktfamilj en eller två gånger per månad. Hjälp i form av kontaktfamilj är alltid en frivillig hjälp och de flesta föräldrar har själva vänt sig till socialtjänsten och ansökt om att få en kontaktfamilj till sitt barn. De flesta föräldrarna är ensamstående med sina barn.

Vi har många barn i våra kommuner som väntar på att få en kontaktfamilj. Ofta handlar det om barn till föräldrar som av olika skäl har svårt att orka med föräldrarollen och behöver avlastning. De flesta barnen är från 6 år upp till 12 år men det förekommer både äldre och yngre barn som behöver en kontaktfamilj. Vi har extra svårt att hitta familjer till barn med allergier mot pälsdjur. I vissa fall är det syskonpar som väntar på en kontaktfamilj.

Uppdragens längd varierar, men det vanligaste är att de pågår under flera år. Kontaktfamiljen blir ofta en mycket viktig del av barnets liv, självklart under uppdragets gång men även efter att uppdraget avslutats.

Vem kan bli kontaktfamilj?

Vi söker olika familjer till våra olika barn. Som kontaktfamilj kan man vara ett par med eller utan barn eller en ensamstående med eller utan barn. Vi ställer inga krav på någon särskild utbildning eller erfarenhet. Inte heller materiell standard eller eget rum för barnet är det viktigaste för att bli en bra kontaktfamilj. Det viktiga är att familjen lever ett tryggt och stabilt liv med engagemang och utrymme att ta in ett barn i sitt liv. Det är också viktigt att alla medlemmar i familjen är inställda på att välkomna ett barn i familjen.

För att underlätta hämtningar och lämningar av barnet bör kontaktfamiljen bo i närheten av barnet. Vi söker därför främst familjer i Stockholmsområdet.

Vilken hjälp får kontaktfamiljen?

Alla kontaktfamiljer har en handläggare inom socialtjänsten. Handläggaren ser till att uppdraget fungerar och ger er den hjälp ni kan behöva.

Hur blir man kontaktfamilj?

Om du vill bli kontaktfamilj till något av våra barn kontaktar du oss på Familjepoolen. Du kan ringa, e-posta eller skicka en intresseanmälan via vår hemsida. Vi kommer då att kontakta dig inom två veckor. Undantag kan vara semestertider eller storhelger då det kan ta ytterligare någon vecka. Vi börjar med att ge information per telefon och är ni fortfarande intresserade får ni fylla i ett kort formulär där ni beskriver er själva. Ni får också skriva under ett medgivande som ger oss rätt att ta del av registerutdrag från Kronofogden, Polismyndigheten, Socialtjänsten och Försäkringskassan. Vi inväntar sedan utdragen och är ni en familj som vi tror skulle passa för något av våra barn bokar vi in ett besök för er här hos oss i Sollentuna. Då får ni veta mer om vad det innebär att vara kontaktfamilj. Är båda parter intresserade av att gå vidare är nästa steg att vi bokar in ett hembesök hos er. Då gör vi en kort intervju med er för att få veta mer om er familj. Dessutom vill vi gärna få referenser från två olika personer i er närmaste omgivning. Därefter sammanställer vi en kort beskrivning av er familj som presenteras på vår hemsidas inloggningsdel, som endast handläggarna i våra kommuner har tillgång till. De kontaktar sedan oss när de behöver en familj till ett barn som de tror skulle kunna passa just er. Handläggaren på kommunen påbörjar därefter en utredning med hembesök och mer ingående intervjuer. Den utredningen ska ta reda på om barnet och just er familj passar bra ihop. Handläggaren ska ta hänsyn till er familj och till de behov barnet har. Allt för att öka chanserna till att alla ska finna sig till rätta i den nya situationen som kontaktfamilj.

Ersättning

När man får ett uppdrag som kontaktfamilj skrivs ett avtal mellan familjen och uppdragskommunen. Kontaktfamiljen får en ersättning som består av två delar.

Arvodet är ersättningen för det arbete man gör som kontaktfamilj. Den delen är skattepliktig och baseras på hur ofta och hur länge barnets vistas i kontaktfamiljen.

Omkostnaden ska täcka de merkostnader barnet medför. Den delen varierar utifrån flera faktorer, t ex aktiviteter i familjen, bilskjuts eller särskild kost för barnet.

Vill ni läsa mer om ersättning till kontaktfamiljer kan ni gå in på Sveriges Kommuner och Landstings hemsida www.skl.se. De har i ett cirkulär gått ut med rekommendationer kring ersättning till kontaktfamiljer som de flesta kommuner följer.