Jourhem

Att vara jourhem innebär att man tar emot ett eller två barn/ungdomar i sitt hem under en begränsad tid. Som jourhem i Jourhemspoolen blir man kontrakterad och erhåller arvode och omkostnader.

Vi erbjuder alla våra jourhem kontinuerlig fortbildning och extern handledning i grupp. Som jourhem tillhör man också en mindre grupp som har en egen konsulent som arbetsledare/coach. Alla nya jourhem får också en fadderfamilj i form av ett erfaret jourhem.För att bli ett kontrakterat jourhem hos oss vill vi att

  • en vuxen är hemma på heltid
  • den kontrakterade har körkort
  • har erfarenhet av barn
  • bor max fyra mil från Sollentuna
  • kan ta emot två barn samtidigt
  • barnet/en får ett eget rum

Som jourhem får man inte förekomma hos kronofogdemyndigheten, i sociala register eller i belastningsregistret.

Välkommen att kontakta oss!

Isabelle Sarfati, 08-579 211 54 isabelle.sarfati@sollentuna.se
Gruppledare

Soghra Bahmani, 08 – 579 213 81 soghra.bahmani@sollentuna.se

Matilda Forssmed 08 – 579 213 97 matilda.forssmed@sollentuna.se

Birgitta Ek 08 – 579 213 40 birgitta.wang.ek@sollentuna.se

Eva Bohult 08 – 579 228 03 eva.bohult@sollentuna.se