Jourhem

Att vara jourhem innebär att man tar emot ett eller två barn/ungdomar i sitt hem under en begränsad tid.

Vi erbjuder alla våra jourhem utbildning, kontinuerlig fortbildning samt extern handledning i grupp. Som jourhem tillhör man också en mindre grupp som har en egen konsulent som arbetsledare/coach. Alla nya jourhem får också en fadderfamilj i form av ett erfaret jourhem. För att bli ett jourhem hos oss vill vi att:

  • körkort finns
  • erfarenhet av barn finns
  • boende max fyra mil från Sollentuna
  • möjlighet att ta emot två barn samtidigt
  • barnet/en får ett eget rum

För att bli ett kontrakterat jourhem hos oss (få månadsarvode oavsett placering eller inte) krävs det att en vuxen finns hemma på heltid.

Som jourhem får man inte förekomma hos kronofogdemyndigheten, i sociala register eller i belastningsregistret.