Jourhem

Att vara jourhem innebär att man tar emot ett eller två barn/ungdomar i sitt hem under en begränsad tid.

Vi erbjuder alla våra jourhem utbildning, kontinuerlig fortbildning samt extern handledning i grupp. Som jourhem tillhör man också en mindre grupp som har en egen konsulent som arbetsledare/coach. Alla nya jourhem får också en fadderfamilj i form av ett erfaret jourhem. För att bli ett jourhem hos oss vill vi att:

  • körkort finns
  • erfarenhet av barn finns
  • boende max fyra mil från Sollentuna
  • möjlighet att ta emot två barn samtidigt
  • barnet/en får ett eget rum

För att bli ett kontrakterat jourhem hos oss (få månadsarvode oavsett placering eller inte) krävs det att en vuxen finns hemma på heltid.

Som jourhem får man inte förekomma hos kronofogdemyndigheten, i sociala register eller i belastningsregistret.

Välkommen att kontakta oss!

Isabelle Sarfati, 08-579 211 54 isabelle.sarfati@sollentuna.se
Gruppledare

Soghra Bahmani, 08 – 579 213 81 soghra.bahmani@sollentuna.se

Matilda Forssmed 08 – 579 213 97 matilda.forssmed@sollentuna.se

Birgitta Ek 08 – 579 213 40 birgitta.wang.ek@sollentuna.se

Eva Bohult 08 – 579 228 03 eva.bohult@sollentuna.se