Familjehem

Vad innebär det att vara familjehem?

Ett familjehem välkomnar någon annans barn som familjemedlem i sin familj. Familjehemmet utgör barnets fasta punkt i tillvaron och finns där med mycket kärlek och omsorg samt med en nyfikenhet att lära känna barnet som den unika individ hen är. Vissa barn växer upp i sitt familjehem och bor där tills de blir vuxna och flyttar till eget boende. Andra bor i familjehemmet under en kortare period och kan sedan flytta tillbaka till sin ursprungsfamilj. Oavsett hur länge barnet bor i sin nya familj är familjehemmet en del i barnets barndom och kommer för alltid att göra ett avtryck i barnets liv.

När behövs ett familjehem?

Anledningarna till att ett barn placeras i familjehem är olika, men gemensamt för alla barn är att de har behov av att komma bort från sin hemmiljö under kortare eller längre tid. Det kan bero på att föräldrarna har missbruksproblem, är psykiskt instabila, har funktionsvariationer eller brister i omsorg och omvårdnad på annat sätt. Barnets eget beteende kan också vara orsaken till placeringen. För alla barnen gäller att socialtjänsten har gjort bedömningen att de inte kan bo kvar hemma. Ibland är barnets föräldrar och socialtjänsten överens om att barnet ska flytta till en annan familj och ibland är de oense.

Vad förväntas av ett familjehem?

Att vara familjehem är att vara förälder och syskon åt någon annans barn. Precis som alla mammor och pappor är det ni som står för den dagliga omvårdnaden och ger barnet kärlek och trygghet. Det är ni som bygger snögubbar och läser godnattsaga, men också ni som stöttar barnet i skolgången,  i sociala relationer och ser till att barnet kommer till läkare vid behov.

Vi ställer inga krav på att familjehemsföräldrarna har någon särskild utbildning eller materiell standard, men erfarenhet av barn krävs. Goda kunskaper i svenska språket är också ett krav. Familjehemmet behöver  ha en stabil social situation och kunna erbjuda barnet ett eget rum med fönster i bostaden. Vidare behöver familjehemmet ha stort tålamod, engagemang och god samarbetsförmåga samt även ha förmåga att vara förutsägbar och kunna sätta gränser. Framförallt är det viktigt att hela familjen känner att det finns både tid och känslomässigt utrymme för ett barn till i familjen.

De flesta barnen har sin ursprungsfamilj och övriga nätverk i och kring sin hemkommun. För att möjliggöra ett bra och regelbundet umgänge med barnets ursprungsfamilj letar vi oftast efter familjer som bor i Stockholmsområdet eller som längst 20 mil från Stockholm.

Ett delat ansvar

Det unika med att vara familjehemsförälder till ett barn är att föräldraansvaret delas med de biologiska föräldrarna och med socialtjänsten. Som familjehem är ni således inte ensamma om ansvaret för det barn ni har tagit hand om.  Ni kommer att ha regelbunden kontakt med och få stöd av en handläggare inom socialtjänsten. Dit kan ni vända er med alla era frågor och funderingar. Självklart har även barnet kontakt med en handläggare inom socialtjänsten.

Barnets relationen till sin ursprungsfamilj är mycket viktig och där har ni som familjehem en viktig roll att fylla. Ert ansvar är att hjälpa barnet att ha en bra kontakt med sina föräldrar, syskon och andra viktiga personer i barnets nätverk.

Hur blir man familjehem?

Börja med att fylla i en intresseanmälan här på vår webbsida. Familjepoolen gör en förhandsbedömning av de familjer som anmäler sitt intresse och tar in registerutdrag från polis, kronofogden, socialtjänsten, försäkringskassan samt LOB-registret (lagen om omhändertagande av berusade personer). Familjepoolen träffar familjen vid två tillfällen. Ett informationsmöte i våra lokaler i Sollentuna och ett hembesök hos familjen genomförs. Två referenstagningar görs. När ett barn har matchats mot familjen tar socialtjänsten i ansvarig kommun över. Familjehemssekreteraren i den aktuella kommunen kontaktar det blivande familjehemmet för fortsatt utredning där flertal besök/hembesök och djupintervju ingår. Familjehemssekreteraren lämnar sedan utredningen till kommunens socialnämnd för medgivande/godkännande av familjen. Därefter kan barnet placeras i familjehemmet. Ett utredningsförfarande för en kommun tar cirka tre månader.

Familjepoolen erbjuder grundutbildningen ”Ett hem att växa i” till nya Familjehem.

Ersättning

Vid uppdrag som familjehem utgår en ersättning från socialtjänsten. Den består av två delar:

Arvodet är en ersättning för det uppdrag ni utför. Arvodet är skattepliktigt och är sjukpenninggrundande och pensionsgrundande. Summan kan variera beroende på barnets ålder och hur svårt uppdraget är.

Den andra delen är omkostnadsersättning som ska täcka de merkostnader som barnet medför. Summan för omkostnadsersättningen varierar utifrån en mängd olika faktorer. Det handlar till exempel om barnets ålder, fritidsintressen, barnomsorgsavgifter, bilskjuts och umgängen.

Vill ni läsa mer om ersättning till familjehem kan ni gå in på Sveriges Kommuner och Regioners hemsida www.skr.se. De har i ett cirkulär gått ut med rekommendationer kring ersättning till familjehem som de flesta kommuner följer.