Familjehem

Familjehem är det som tidigare kallades fosterhem. Det finns alltid barn i våra kommuner som av olika skäl behöver en ny familj att bo i. Ni är kanske den nya familj ett barn behöver – ett familjehem?

Ett familjehem välkomnar någon annans barn som familjemedlem i sin familj. Vissa barn växer upp i sitt familjehem och bor där tills de blir vuxna och flyttar till eget boende. Andra bor i familjehemmet under en kortare period och kan sedan flytta tillbaka till sin ursprungsfamilj. Oavsett hur länge barnet bor i sin nya familj är familjehemmet en del i barnets barndom och kommer för alltid att göra ett avtryck i barnets liv.

Vill ni vara med och göra skillnad för ett barn? Är ni den familj vi söker? Gör en intresseanmälan här så kontaktar vi er.

När behövs familjehem?

Det finns många barn i våra kommuner med trassliga hemförhållanden. Vissa av barnen behöver, för kortare eller längre tid, bo i en annan familj – ett familjehem. Alla barnen är olika men gemensamt för dem är att de saknar stöd och/eller omsorg från sina föräldrar samt ett fungerande hem. Anledningen till att det har blivit så kan vara olika. Den kan bero på sjukdom, missbruk eller andra personliga problem hos både föräldrar och barn. För alla barnen gäller att socialtjänsten gjort bedömningen att de inte kan bo kvar hemma. Oftast är barnets föräldrar och socialtjänsten överens men ibland är socialtjänsten och barnet och/eller föräldrarna oense om att barnet ska flytta till en annan familj.

Familjehemmet är barnets nya hem på obestämd tid. Barnet kan bo i familjen allt från några månader till hela sin uppväxt.

Vad krävs av ett familjehem?

Att vara familjehem är att vara förälder och syskon till någon annans barn. Precis som alla mammor och pappor är det ni som står för den dagliga omvårdnaden och ni kommer att vara barnets trygghet. Det unika med att vara familjehemsförälder till ett barn är att föräldraansvaret delas med de biologiska föräldrarna och med socialtjänsten.

Vi ställer inga krav på att familjehemsföräldrarna har någon särskild utbildning eller materiell standard. Det viktigaste är att ni lever ett ordnat liv och kan erbjuda en trygg, varm och strukturerad miljö. Framför allt är det viktigt att hela familjen känner att ni har både tid och känslomässigt utrymme för ett barn till i familjen.

De flesta av våra barn har sin familj och övriga nätverk i och kring sin hemkommun. För att möjliggöra ett bra och regelbundet umgänge med barnets ursprungsfamilj letar vi oftast efter familjer som bor i Stockholmsområdet och närliggande städer. Det underlättar också för socialtjänstens handläggare att ge familjehemmet den hjälp det behöver om familjehemmet bor i eller i närheten av barnets hemkommun.

De flesta barn som behöver en ny familj är 10 år eller äldre, men självklart finns det barn i alla åldrar som behöver en ny familj. Det kan också vara syskon som behöver en ny familj och då letar vi i första hand efter en familj som kan ta emot dem alla.

Ett delat ansvar

Som familjehem är ni inte ensamma om ansvaret för det barn ni tagit hand om. Familjehemmet samarbetar med både socialtjänsten och barnets ursprungsfamilj. Ni kommer att ha regelbunden kontakt med och få hjälp av en handläggare inom socialtjänsten. Dit kan ni vända er med alla era frågor och funderingar. Självklart har även barnet kontakt med en handläggare inom socialtjänsten.

Oavsett hur länge barnet stannar hos er är relationen till ursprunget mycket viktig. Som familjehemsförälder är en del av ert ansvar att hjälpa barnet att ha en bra kontakt med sina föräldrar, syskon och andra viktiga personer i barnets omgivning.

Hur blir man familjehem?

Om ni vill bli familjehem fyller ni i en intresseanmälan här på vår webbsida. Ni får uppge personuppgifter och svara på frågor. Vi kontaktar er inom två veckor via e-mail eller telefon. Undantag kan vara semestertider eller storhelger då det kan ta ytterligare någon vecka. Vid första telefonsamtalet ger vi information samt ställer kompletterande frågor. Om både ni och vi är fortsatt intresserade efter telefonsamtalet skickar vi er ett frågeformulär samt en samtyckesblankett för registerkontroller som ni får fylla i och återsända till oss.  Vi begär registerutdrag från kronofogdemyndigheten, polismyndigheten, socialtjänsten och försäkringskassan. När dessa har inkommit och ser bra ut bokas ett besök in hos oss. Vid besöket får ni information om hur vi arbetar, vad det innebär att vara familjehem och hur processen för att bli familjehem går till. Ni får även möjlighet att beskriva er familj och anledningen till att ni önskar bli familjehem.  Efter besöket överväger både vi och ni om det kan bli aktuellt för er att gå vidare i processen för att bli familjehem. Om så är fallet bokar vi ett hembesök hos er.  Alla nya familjehem får göra BRA-fam hos oss, vilket är ett frågeformulär som socialstyrelsen har utformat. Formuläret är ett hjälpmedel vid vår bedömning av nya familjehem. Vi tar även referenseruppgifter. En presentation av er familj skrivs. Den fungerar som underlag vid matchning mot aktuella barn och skickas senare med till den kommun som ni kommer att samarbeta med. I väntan på matchning finns presentationen på en låst del av vår webbsida som endast handläggarna i våra kommuner har tillgång till. Vid matchning mot ett barn presenterar vi er för handläggaren i kommunen. Om hen tycker att ni låter som en passande familj för det tilltänkta barnet kontaktar vi er och ger en kort beskrivning av det aktuella barnet. Ni får sedan fundera på om ni tror att det kan vara ett barn som passar i er familj och om ni är intresserade av att få mer information om barnet. Om så är fallet skickar vi er presentation samt registerutdrag till kommunen som då påbörjar en utredning som omfattar hembesök och mera ingående intervjuer. Den utredningen ska bland annat ta reda på om barnet och just er familj passar bra ihop. Handläggaren ska ta hänsyn till er familj och till de behov barnet har, allt för att öka chanserna till att alla ska finna sig till rätta i den nya situationen med en ny familjemedlem.

Utbildning

Våra samarbetskommuner och vi på Familjepoolen vill att alla nya familjehem ska gå en grundutbildning. Vi anordnar regelbundet socialstyrelsen grundutbildning  för familjehem ”Ett hem att växa i”. Utbildningen omfattar åtta kapitel och varje kapitel tar cirka fyra timmar i anspråk. Upplägget på utbildningen varierar, ibland ges den på kvällstid och ibland som heldagar.

Ersättning

Vid uppdrag som familjehem utgår en ersättning från socialtjänsten. Den består av två delar:

Arvodet är en ersättning för det uppdrag ni utför. Arvodet är skattepliktigt och är sjukpenninggrundande och pensionsgrundande. Summan kan variera beroende på barnets ålder och hur svårt uppdraget är.

Den andra delen är omkostnadsersättning som ska täcka de merkostnader som barnet medför. Summan för omkostnadsersättningen varierar utifrån en mängd olika faktorer. Det handlar till exempel om barnets ålder, fritidsintressen, barnomsorgsavgifter, bilskjuts och umgängen.

Vill ni läsa mer om ersättning till familjehem kan ni gå in på Sveriges Kommuner och Landstings hemsida www.skl.se. De har i ett cirkulär gått ut med rekommendationer kring ersättning till familjehem som de flesta kommuner följer.