Vår verksamhet

Välkommen till Jourhemspoolen och Familjepoolen!

bild_verksamhet

Jourhemspoolen och Familjepoolen är två kommungemensamma verksamheter som samarbetar med åtta respektive sex  av Stockholms nordvästra kommuner. På Jourhemspoolen arbetar vi med akuta placeringar av barn och ungdomar samt med stöd och utbildning till kontrakterade jourfamiljer. På Familjepoolen rekryterar vi familjehem och kontaktfamiljer till barn och ungdomar samt utbildar nya familjehem.