Vår verksamhet

Välkommen till Jourhemspoolen och Familjepoolen!

bild_verksamhet

Jourhemspoolen och Familjepoolen är två kommungemensamma verksamheter som samarbetar med åtta respektive sex  av Stockholms nordvästra kommuner.

Jourhemspoolen arbetar med akuta placeringar av barn och ungdomar samt med stöd och utbildning till kontrakterade jourfamiljer.

Familjepoolen rekryterar familjehem och kontaktfamiljer till barn och ungdomar. Vi inhämtar basfakta om familjerna samt matchar mot de remisser på barn vi får från våra kommuner. Därefter lämnas familjen över till den kommun som ansvarar för det aktuella barnet. Kommunen utreder samt ansvarar för det fortsatta samarbetet med familjen.

Familjepoolen anordnar även grundutbildning för nya familjehem.