Vi söker familjehem till flyktingbarn

Vi söker familjehem till flyktingbarn, mest pojkar 10-17 år. Barnen kommer huvudsakligen från Afghanistan, Eritrea och Somalia. Som familjehem får Du stöd och handledning från kommunen och ersättning enligt SKL:s rekommendationer (Sveriges Kommuner och Landsting, www.SKL.se/familjehem)