Länkar

 

Här presenterar vi intressanta hemsidor/länktips.

Min insats

http://www.mininsats.se/

Koll på Soc

Lättillgänglig information om socialtjänstens arbete
http://www.kollpasoc.se

Circle of Security

En liten film kring temat anknytning – trygghetscirkeln

Sveriges Kommuner och Landsting

http://www.skl.se/

Familjehemmens centralorganisation- FACO

http://www.faco.nu/

Familjehemmet

http://www.familjehemmet.se/

Kung över livet – om barn med neuropsykiatriska diagnoser

http://kungoverlivet.se/index.html