Utbildningar

På nedanstående länkar kan ni i kommunerna anmäla de familjehem och nätverkshem som ni vill ska gå grundutbildningen.

Målgruppen för grundutbildningen ”Ett hem att växa i” är blivande familjehem eller familjehem som inte har haft uppdrag längre än två år. Grundutbildningen är utformad av socialstyrelsen och heter ”Ett hem att växa i”. Den omfattar åtta kapitel och deltagarna får kursböcker. Utbildningen har barnet i fokus och behandlar bland annat områden som lagstiftning, barns ursprung och identitet, kontakt med släkt och nätverk, separationer och barns rätt till livslånga relationer. Upplägget på utbildningen kan se olika ut, ibland förläggs den till heldagar och ibland till kvällstid.

I god tid innan utbildningens start skickar Familjepoolen ut en inbjudan till anmälda familjer via e-mail. Det är sedan viktigt att familjerna själva anmäler sig via den länk som finns bifogad i  inbjudan. Ibland missar familjerna detta moment och det är därför bra att ni i kommunerna påminner dem om det. När familjen har tackat ja, dvs anmält sig via länken, kommer de att få ett välkomstbrev med närmare information om utbildningen. Innan utbildningen startar återkopplar Familjepoolen till er i kommunen om vilka familjer som har tackat ja.

Efter avslutad utbildning återkopplar kursledarna till kommunerna om vilka familjer som har gått och i vilken omfattning de har närvarat. Kursintyg skickas hem till de familjer som har varit närvarande 75 procent av tiden eller mer. 

Länk till anmälan av Nya Familjehem till grundutbildning

Nästa grundutbildning kommer att ges i mars 2020 och omfatta följande fyra heldagar; lördag den 21/3, tisdag den 24/3,  lördag den 28/3 samt tisdag den 31/3.