För kommuner

 

Här hittar du som arbetar i våra samarbetskommuner information om våra rutiner, utbildningar samt blanketter för remisser.

Vid behov av jourhem ring vår jourtelefon: 08-579 213 23
måndag – torsdag 08.00-16.30
samt fredag 08.00-14.30

Övrig tid ringer ni till Socialjouren Nordväst 010-444 05 00