Vill Du göra skillnad 2017? Bli jourhem!

iUlriksdal

Nu söker vi familjer som vill bli jourhem för barn och unmgdomar. När Du är jourhem för oss på Jourhemspoolen ngår Du i en grupp av familjer och till ditt stöd har Du en erfaren jourhemskonsulent. Gå gärna in och läs mera om vår jourhemsverksamhet här på hemsidan och/eller ring någon av våra jourhemskonsulenter för mera information


Koll på soc

Koll på soc är en ny hemsida från Barnombudsmannen. Den  är skapad för att ge information till barn och ungdomar om barns rättigheter och möjligheter till stöd från socialtjänsten. En mycket kreativ, välgjord och informativ sida som vi varmt rekommenderar.

http://www.kollpasoc.se