A i trädet

Barn behöver ha en trygg familj

Barn i familjehem har fler grenar i sitt släktträd än andra barn och de har rätt till umgänge med sina biologiska föräldrar. Umgänget med dem är viktigt för barnets identitet och kontakten med sitt ursprung, något som även barnkonventionen betonar. Vill du veta mer om vad det innebär att vara familjehem, ta kontakt med någon av oss familjehemskonsulenter.