God fortsättning på det nya året!

lille skutt

2019 kanske är året då du och din familj vill göra en insats för ett barn? Vi har ett behov av att rekrytera nya kontaktfamiljer,  familjehem och jourfamiljer. Vill du veta mer om vad dessa uppdrag innebär? Varmt välkommen att kontakta oss!