Vill Du göra skillnad 2017? Bli jourhem!

iUlriksdal

Nu söker vi familjer som vill bli jourhem för barn och unmgdomar. När Du är jourhem för oss på Jourhemspoolen ngår Du i en grupp av familjer och till ditt stöd har Du en erfaren jourhemskonsulent. Gå gärna in och läs mera om vår jourhemsverksamhet här på hemsidan och/eller ring någon av våra jourhemskonsulenter för mera information