Koll på soc

Koll på soc är en ny hemsida från Barnombudsmannen. Den  är skapad för att ge information till barn och ungdomar om barns rättigheter och möjligheter till stöd från socialtjänsten. En mycket kreativ, välgjord och informativ sida som vi varmt rekommenderar.

http://www.kollpasoc.se